Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

II N 303/2019 Os-2732/19, Stran 2197
Okrožno sodišče v Mariboru je po višji sodnici – svétnici mag. Jelki Kurnik v nepravdni zadevi predlagateljice Karmen Oprešnik, Hrastje 44, Limbuš, ki jo zastopa Andreja Dajčman, odvetnica v Mariboru, proti nasprotnemu udeležencu Issam Ben Rabah el Atrous, neznanega prebivališča, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 303/2019, se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu postavi odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2019