Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Z 4/2019 Os-3071/19, Stran 2196
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Z 4/2019 z dne 26. 9. 2019 nasprotni udeleženki Paraschivi Živojinović, rojena Korbeanu, postavilo začasno zastopnico Brankico Savić, odvetnico v Izoli, Smrekarjeva ulica 3, 6310 Izola.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ter na podlagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi s 100. členom Zakona o nepravdnem postopku družini, po katerih sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nasprotni udeleženec nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2019