Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

P 130/2017 Os-2911/19, Stran 2196
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke Marjana Švab, Predloka 12, Črni Kal, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ozbič d.o.o. iz Sežane, zoper tožene stranke: 1. Roberto Mayer, Via Commerciale 49/02, Trst, Italija, 2. Elisabetta Mayer, Viale XX Settembre 93, Trst, Italija, 3. Elda Maier, Via del Ghirlandio 22/03, Trst, Italija, 4. Sergio Cesari, Via Della Fornace 4, Trst, Italija, 5. Franc Majer, Via Basoni 3, Trst, Italija, 6. Onorina Kojić, Josipa Šenera 1, Zemun, Srbija, 7. Daniela Molinari, Via Di Calvola 3, Trst, Italija, 8. Marina Molinari, Via Di Calvola 3, Trst, Italija, 9. Claudio Maier, Via Petronio 12, Trst, Italija, ki ga zastopa Andreja Barič, odvetnica v Sežani, 10. Maria Mayer, Via Adolfo Levier 5, Trst, Italija, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 1.850,00 EUR), s sklepom opr. št. P 130/2017 z dne 30. 8. 2019, postavilo prvo toženi stranki Robertu Mayerju in peti toženi stranki Francu Majerju začasno zastopnico, odvetnico Nino Cek Perhavec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila prvo toženi stranki in peti toženi stranki postavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo prvo toženo stranko in peto toženo stranko zastopala vse dotlej, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec oziroma peta tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2019