Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

N 28/2019 Os-3022/19, Stran 2079
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Lucije Koren, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Livek 81, Kobarid, za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana hči Marije Matelič in Antona Korena, rojena je bila 27. 10. 1882 v Šturmih 81. V zemljiški knjigi je služnost stanovanja v njeno korist vpisana na podlagi darilne in prodajne pogodbe z dne 24. 3. 1893. Dne 26. 8. 1905 se je na Livku poročila z Jožefom Krohnjetom iz Srpenice. Po tem datumu pa o njej ni nobenega podatka več.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Mitja Podgornik, odvetnik v Tolminu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 9. 2019