Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

N 40/2019 Os-2719/19, Stran 2079
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru je v teku nepravdni postopek predlagateljice Vesne Bajlec, stanujoče Koroška cesta 65, Maribor, ki jo zastopa odvetnica Nada Pernek Kostanjevec iz Maribora, zaradi razglasitve pogrešanega Marka Bajleca, rojenega 26. 9. 1963 v Mariboru, državljana Republike Slovenije, nazadnje stanujočega Cesta na Bukovec 5, Morje (izbris iz Registra stalnega prebivališča 23. 2. 2016).
Marko Bajlec, rojen 26. 9. 1963 v Mariboru, je po navedbah predlagateljice dne 16. 6. 2014 v dopoldanskem času odšel na Šumik na Pohorju nabirat gobe in se nikoli več ni vrnil na naslov bivanja Cesta na Bukovec št. 5, Morje.
Pogrešanega v postopku zastopa skrbnica za posebni primer Maruša Bajlec, rojena 15. 12. 1995, s stalnim prebivališčem Koroška cesta 65, Maribor.
Sodišče na podlagi določil Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) poziva vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2019