Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

N 30/2019 Os-3036/19, Stran 2079
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Gašperja Lokar, Lokavec 56A, Ajdovščina, ki ga zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini, postopek o dokazovanju smrti za nasprotnega udeleženca Gašperja Lokarja, Lokavec 115, Ajdovščina, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer mag. Sebastjan Kerčmar, odvetnik v Novi Gorici.
Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Gašper Lokar, sin Gašperja in Uršule, rojene Novinec, rojen 3. 1. 1851 in poročen dne 4. 2. 1880 z Dorotejo Černigoj, hčerko Janeza in Marije, roj. Krapež, rojeno 7. 10. 1857. Po podatkih Župnije Lokavec je iz Mrliške knjige za leto 1939 razvidno, da je Gašper Lokar umrl dne 6. 10. 1939 in bil naslednji dan 7. 10. 1939 pokopan v Lokavcu. O tem, kako, na kakšen način in kdaj naj bi pogrešani umrl, pa tudi kje naj bi se nahajal njegov grob, ne ve nihče. Drugi podatki o nasprotnem udeležencu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Gašperja Lokarja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku petnajst dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče štelo za dokazano, da je nasprotni udeleženec umrl.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 9. 2019