Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

II N 302/2019 Os-2747/19, Stran 2078
Okrožno sodišče v Mariboru je po višji sodnici – svétnici mag. Jelki Kurnik v nepravdni zadevi predlagateljice mld. Yelene Oprešnik, Hrastje 44, Limbuš, ki jo zastopa zakonita zastopnica – mati Karmen Oprešnik, isti naslov, po Andreji Dajčman, odvetnici v Mariboru, proti nasprotnim udeležencem: 1. Karmen Oprešnik, Hrastje 44, Limbuš, 2. Issam Ben Rabah El Atrous, neznanega prebivališča in 3. Stanomir Zekanović, Rollingston Drive 4220, Las Vegas, Clark, Nevada, Združene države Amerike, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 304/2019, se za začasnega zastopnika drugemu nasprotnemu udeležencu postavi odvetnik Andrej Kac, Partizanska 11, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal drugega nasprotnega udeleženca, dokler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2019