Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

IV P 277/2018 Os-2590/19, Stran 2078
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici mag. Miheli Pašek, v pravdni zadevi tožeče stranke Enide Tufekčić, Na Jelovcu 22, Bresternica, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mihurko d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Vesmirja Tufekčić, neznanega prebivališča, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Toženi stranki Vesmirju Tufekčić se v pravdni zadevi opr. št. IV P 277/2018 kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja Dajčman, Barvarska ulica 7, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2019