Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

VL 70858/2018 Os-3009/19, Stran 2078
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika VBKS Leasing d.o.o. Kranj, Oldhamska cesta 9, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Hubert Friedrich Kescher, Oldhamska cesta 9, Kranj, po odv. Savnik Mihael – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku: Nejc turizem d.o.o., Ulica XXX. divizije 4, Portorož - Portorose; Jolanda Drobež, Don Luigi Rigord Street 56, Penbroke, ki ga zastopa Jager Petruša – odvetnica, Mestni trg 8, Ljubljana, zaradi izterjave 115.899,73 EUR, sklenilo:
Dolžnici Jolandi Drobež, Don Luigi Rigord Street 56, Penbroke, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Petruša Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2019