Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

III N 753/2018 Os-2861/19, Stran 2077
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodnikova cesta 30 in 32, Ljubljana, 2. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodnikova cesta 34 in 36, Ljubljana, ki ju obe zastopa upravnik Skupnost lastnikov več večstanovanjskih hiš Vodnikova 30, 32, 34, 36, Ljubljana, Vodnikova cesta 34, Ljubljana, njega pa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., Ljubljana, 2. pravni nasledniki pok. Antonije Hočevar, roj. Perko, Vodnikova cesta 34, Ljubljana, ki jih zastopa skrbnik za poseben primer Tomaž Mihelčič, odvetnik v Ljubljani, 3. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodnikova cesta 44, Ljubljana, 4. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodnikova cesta 46, Ljubljana, ki ju (3. in 4.) zastopa upravnik SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 5. D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, 6. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodnikova cesta 38 in 40, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik Dom efekt, d.o.o., Obirska ulica 1a, Ljubljana, ob udeležbi drugih udeležencev: 1. Danica Oreškovič, Vodnikova cesta 32, Ljubljana, 5. Lidija Škufca, Ulica bana Petra Berislavića 6, Split, Hrvaška, ki jo kot začasna zastopnica zastopa Anja Lamut, odvetnica v Ljubljani, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 16. 8. 2019 udeleženki Lidiji Škufca na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico, odvetnico Anjo Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana, ker je navedena udeleženka neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Lidijo Škufca zastopala vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2019