Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

I 709/2019 Os-3008/19, Stran 2077
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru I 709/2019 z dne 4. 4. 2019 je izvršiteljica Branka Horvat Zec dne 26. 6. 2019 v korist upnice Plinarne Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, Maribor, zaradi izterjave 2.196,94 EUR s pripadki, zarubila nepremičnino v lasti dolžnice Tadeje Požar, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, in sicer posamezni del št. 187 v stavbi 2394 k.o. 657 Maribor-Grad, kar predstavlja stanovanje (stanovanjska enota 05601/2) v izmeri 72 m2, v stavbi na naslovu Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2019