Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Z 464/2016 Os-2984/19, Stran 2077
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, Zunanji oddelek v Mariboru, Ul. škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor, zoper dolžnika Daria Džankić, Cesta proletarskih brigad 81, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 7.933,57 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št. Z 464/016 z dne 7. 11. 2016, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 20, v izmeri 73,26 m2, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta proletarskih brigad 81, Maribor, ki stoji na parc. 929/8, k.o. 678 Spodnje Radvanje in je v lasti dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2019