Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. PKO-1791-P/19 Ob-3093/19, Stran 2065
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola objavlja razpis prostega delovnega mesta
strokovni direktor (m/ž),
za mandatno dobo 4 let
Za strokovnega direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnika specialista,
– poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom sklenila za določen čas 4 let, za obdobje izvrševanja funkcije strokovnega direktorja (m/ž). Strokovni direktor (m/ž) bo v času sanacije Splošne bolnišnice Izola član sanacijske uprave Splošne bolnišnice Izola.
Rok prijave na razpis: 20 dni.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program strokovnega dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 20 dni od objave razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav naj bodo opremljene z oznako »ne odpiraj-prijava na razpis DM Strokovni direktor (m/ž)«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola