Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

Ob-2667/19, Stran 1636
Na podlagi določil 50. člena Statuta ZD Slovenske Konjice in sklepa 10. redne seje Sveta ZD Slovenske Konjice z dne 17. 6. 2019 Svet ZD razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Slovenske Konjice 
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/tka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih;
– da predloži program dela in razvoja ZD;
– druge zahteve, ki jih določi Svet ZD s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
V kolikor je za direktorja ZD imenovana oseba, ki nima univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri je za strokovnost dela ZD odgovoren strokovni vodja. V kolikor je za direktorja imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, je direktor istočasno tudi strokovni vodja ZD, v tem primeru pa mora imeti opravljen specialistični izpit ene izmed dejavnosti ZD.
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izdajo soglasje k njegovemu imenovanju ustanoviteljice oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ustanoviteljic izdano prej.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati/tke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet ZD Slovenske Konjice 

AAA Zlata odličnost