Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

N 22/2019 Os-2464/19, Stran 1559
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega Jakoba Kende, za mrtvega.
Po znanih podatkih je pogrešani sin Marije, rojene Ručna in Antona Kende. Rojen je bil 19. 7. 1862 v Starem selu. Poročen je bil s Katarino Uran in z njo imel sina Franca Kendo, ki je bil rojen 10. 7. 1895 in je umrl 10. 2. 1954 ter hčerko Marijo, ki je bila rojena 12. 3. 1886. Jakob Kenda je na naslovu Staro selo 2, živel še v letu 1936.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Sebastian Cencič, odvetnik v Odvetniški pisarni Ivana Makuca v Tolminu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od dneva objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 6. 2019