Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

I N 11/2019 Os-2416/19, Stran 1559
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Fak Silvestre, Bate 15, Grgar, ki jo zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Jogan Radoslava, roj. 1. 1. 1936, z zadnjim prebivališčem B:O:X:594, Waikerie, A. Australia, 5330, Avstralija, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da naj bi umrl dne 3. 6. 2011 v Avstraliji in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Jogan Radoslava, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2019