Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

I N 10/2019 Os-2415/19, Stran 1559
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Fak Silvestre, Bate 15, Grgar, ki jo zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Hvala Rafaela, pok. Štefana, roj. 6. 11. 1901, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da naj bi se rodil dne 6. 11. 1901, očetu Štefanu in materi Antoniji Vončina in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Hvala Rafaela, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2019