Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

N 12/2019 Os-2459/19, Stran 1558
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Božidarja Kompara, Žapuže 37/a, Ajdovščina, ki ga zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini, postopek o razglasitvi pogrešanih: 1. Alojzij Kurat, neznanega bivališča, 2. Marija Kurat, neznanega bivališča, ki ju zastopa Helena Devetak, odvetnica v Novi Gorici, za mrtva.
Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Alojzij Kurat rojen dne 2. 7. 1887 (ali dne 30. 6. 1887, kot to izhaja iz podatkov Škofije Koper) v Vipavskem Križu. Bil je sin Pantaleona Kurat in Marije, roj. Škerl. Imel naj bi še brata Angela Kurata in Kornelija Kurata. Zakonsko zvezo je sklenil dne 1. 5. 1910 (ali dne 1. 5. 1913, kot to izhaja iz podatkov Škofije Koper) v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Rojanu, Trst. O datumu smrti ni evidentiranih podatkov.
Marija Kurat je bila rojena Škerl in po vsej verjetnosti je bila mati zgoraj navedenega Alojzija Kurata. Iz podatkov Škofije Koper je razvidno, da je bila sirota, rojena 1. 2. 1847, poročena 25. 11. 1884 s Pantaleonom Kuratom, umrla je 8. 2. 1929. Drugi podatki o obeh pogrešanih ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Alojzija Kurata in Marije Kurat, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 6. 2019