Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

I D 206/2018 Os-2260/19, Stran 1558
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Borisu Satler, roj. 1. 3. 1963, drž. RS, vdovec, nazadnje stan. Zgornja Velka 36a, Zg. Velka, ki je umrl 15. 1. 2018, je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi dediči I. in II. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda, pri čemer pa sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih tega dednega reda.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete in strici zapustnika oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2019