Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

I D 2976/2018 Os-2221/19, Stran 1557
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Zdenku Gruden, rojen 20. 10. 1936, umrl 27. 9. 2018, nazadnje stan. Brezje pri Dobrovi 40, Dobrova - Polhov Gradec, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, s katero je vse premoženje zapustil svoji zunajzakonski partnerki. Zapustnik ni imel potomcev, starša sta umrla pred njim, bil je edinec. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča ter Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2019