Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 254/2018 Os-2410/19, Stran 1557
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 2. 1. 2016 umrlem Stanislavu Metelku, sinu Štefana, roj. 8. 10. 1921, neznanega kraja, Avstralija, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Stanislavu Metelku, sinu Štefana, roj. 8. 10. 1921, neznanega kraja, Avstralija, umrlem 2. 1. 2016, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 6. 2019