Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 70/2019 Os-2218/19, Stran 1557
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 2. 2. 2019 umrlem Rafaelu Gramcu, sinu Vincencija, roj. 18. 10. 1962, nazadnje stan. Dolenji Leskovec 5, Brestanica, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Rafaelu Gramcu, roj. 18. 10. 1962, nazadnje stan. Dolenji Leskovec 5, Brestanica, umrl dne 2. 2. 2019, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 5. 2019