Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 227/2018 Os-2424/19, Stran 1557
Zapuščinska zadeva po pok.: Aleksander Riosa, roj. 25. 4. 1906, nazadnje stanujoč: Dolani, Pobegi, umrl dne 1. 9. 1962.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, stanujoč Šared 28/h, Izola.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da se je zapustnik dne 14. 2. 1943 poročil v Škedenj, ki je del mesta Trst, kjer je tudi 1. 9. 1962 umrl.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2019