Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 98/2018 Os-2405/19, Stran 1557
Zapuščinska zadeva: po pok. Stefani Carlu (Stepančič Karlu), sin. pok. Antonia, roj. dne 6. 3. 1909, nazadnje stanujočem v Trstu, Republika Italija, umrlem dne 11. 2. 1990.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2019