Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 313/2016 Os-2217/19, Stran 1557
Zapuščinska zadeva: po pok. Kozlovič Marjanu, roj. 25. 4. 1930, nazadnje stanujoč Trsek 27, Marezige, umrl 18. 5. 2016.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je nastopilo zakonito dedovanje v 2. dednem redu. K dedovanju so bili poklicani sestra Ana Deponte, nečaki Emil Kozlovič, Lucija Božič, Meri Argenti, Gvido Kozlovič, Marta Hrvatin in pranečak Branko Markežič. Sodišču pa niso znani podatki o zapustnikovi sestri Vittorii Coslovich, por. Visintin ter potomci po pok. zapustnikovi sestri Angeli Coslovich in pok. zapustnikovem nečaku Darju Kozloviču.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2019