Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 360/2016 Os-2254/19, Stran 1556
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Majerle Rudolfu, sinu Marka, roj. 14. 2. 1894, kmetu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Predgrad 5 (prej 80), Stari trg ob Kolpi, umrlemu 21. 6. 1973, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zapustniku kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, saj se tudi na izdani oklic neznanim dedičem v oklicnem roku enega leta ni nihče javil.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine pa priložijo prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2019