Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 165/2018 Os-2252/19, Stran 1555
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Jožefi Lončarevič, rojeni 23. 1. 1937, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 18. 2. 2018, nazadnje stanujoči Ulica Frankolovskih žrtev 13, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napisala oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnica ni imela dedičev prvega dednega reda, znani dedinji drugega dednega reda pa sta se dedovanju odpovedali. Sodišču ni znano, ali je še kaj dedičev drugega dednega reda, zlasti po očetovi strani, oziroma če teh ni, ali in katere dediče je zapustnica zapustila po starih starših po svojem očetu.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2019