Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

D 378/2018 Os-2417/19, Stran 1554
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni sodnici – svétnici Ireni Mohorko Hernja, v zapuščinskem postopku po pokojnem Miranu Kokol, roj. 29. 4. 1952, sinu Antona, drž. Republike Slovenije, poročenem, nazadnje stan. Kvedrova ulica 44, Pragersko, umrlem 23. 11. 2018, o postavitvi začasne zastopnice dediču Gregorju Kokolu, sklenilo:
Dediču Gregorju Kokolu, EMŠO: 2009979501026, stan. Združeno Kraljestvo, 5 Hawke Park Road, BM N22 6RE London, se na podlagi tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) v zvezi s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.
Začasna zastopnica ima v zapuščinskem postopku D 378/2018 Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler sam dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 6. 2019