Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2582 Z 46/2018 Os-2354/19, Stran 1554
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična št.: 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Kočevje), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Mladenu Milojica, EMŠO 0101972160068, Podgorska ulica 6, Kočevje, zaradi izterjave 9.653,61 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mladenu Milojica, Podgorska ulica 6, Kočevje, se v tem postopku postavi začasno zastopnico, odvetnico Olgo Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9, Kočevje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 9. 2018