Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Ob-2542/19, Stran 1549
Na podlagi sklepa ravnateljice ŠC, OE Srednje šole, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, mag. Ivanke Stopar, prof., in na podlagi sistemizacije delovnih mest, razpisuje šola za šolsko leto 2019/2020 naslednja prosta delovna mesta:
1. 1 učitelja-ice za poučevanje strokovnih predmetov metalurgije za poln in določen delovni čas. Za delovno mesto se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
2. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva z znanji CNC programiranja, za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma višješolska izobrazba strojne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
3. 1 učitelja-ice praktičnega pouka s področja preoblikovanja z osnovnim poklicem oblikovalec kovin, za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma višješolska izobrazba strojne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
4. 1 učitelja-ice za poučevanje praktičnega pouka mehatronike za določen in poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva srednješolska oziroma višješolska izobrazba ustrezne smeri, s predhodnim poklicem mehatronik operater, pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
5. 1 učitelja-ice za pouk umetnostne vzgoje za določen in krajši od polnega delovnega časa (10 %). Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
6. 1 učitelja-ico športe vzgoje za polovičen in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetne izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
7. 1 učitelja-ice strokovnih predmetov strojništva za določen in poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba strojne smeri, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
8. 1 učitelja-ico matematike za določen in poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
9. 1 učitelja-ico za poučevanje strokovnih predmetov računalništva za poln in nedoločen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit.
10. 1 učitelja-ico za poučevanje strokovnih predmetov računalništva za poln in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 12. 7. 2019 na naslov: Šolski center, OE Srednja šola, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom Za razpis. Kandidati morajo prijavi obvezno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.
Šolski center Ravne, OE Srednja šola Ravne