Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Št. 430-424/2018/44(15131-20) Ob-2539/19, Stran 1532
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-424/2018, za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 1/19, pod objavo Ob-3541/18, z dne 4. 1. 2019, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«. Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta po obojestranskem podpisu pogodbe in ga izvedel v 152 dneh.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja LEONES, d.o.o., v vrednosti 98.030,67 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve