Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Št. 4300-9/2018/411 Ob-2551/19, Stran 1527
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
spremembe 
Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«
V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.429.450,38 EUR, in sicer:
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2019
(v EUR)
Leto 2020
(v EUR)
Skupaj 
(v EUR)
MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
2.499.070,45
1.947.615,47
4.446.685,92
MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
1.414.131,90
1.568.632,56
2.982.764,46
Skupaj
3.913.202,35
3.516.248,03
7.429.450,38
Besedilo javnega razpisa se v četrtem odstavku šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se sedaj glasi:
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2019: 3.913.202,35 EUR
– leto 2020: 3.516.248,03 EUR.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo