Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

N 85/2017-38 Os-2380/19, Stran 1523
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku nepravdni postopek predlagateljice Petre Robnik, Prebačevo 10, Kranj, za razglasitev pogrešane Irene Šparovec (prej Robnik), rojene 12. 3. 1964, slovenske državljanke, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Blejska Dobrava 40, Jesenice, za mrtvo.
Pogrešano zastopa skrbnica za posebni primer Janja Robnik, Blejska Dobrava 40a, Blejska Dobrava.
Pogrešano se poziva, da se v roku 3 mesecev po objavi tega oklica oglasi sodišču, prav tako se pozivajo vsi drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
V primeru, da se pogrešana v danem roku ne bo oglasila in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je še živa, bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2019