Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

D 122/2019 Os-2167/19, Stran 1523
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 122/2019, po dne 25. 2. 2019 umrlem Štefanu Matjašec, roj. 24. 1. 1964, državljan Republike Slovenije, samski, zadnje bivališče Dolenja vas 170, Prebold.
Zapustnik oporoke ni napravil. Zakoniti dediči po zapustniku niso znani. Sodišče poziva s tem oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave oklica na sodni deski sodišča in spletni strani.
Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 5. 2019