Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

IV D 373/2018 Os-2382/19, Stran 1522
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Jelki Zirkovnik, roj. 14. 2. 1924, umrla 4. 1. 2018, nazadnje stanujoča Jesenkova ulica 7, Ljubljana.
Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti vdova, brez potomcev, oče Franc Šarabon, roj. 14. 8. 1886, je umrl 24. 10. 1963, mati Josipina Šarabon, roj. Kirar, roj. 7. 3. 1898 je umrla 24. 2. 1956 in da bratov oziroma sester zapustnica ni imela. Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda (zapustničini dedi in babice, njihovi potomci oziroma zapustničini strici in tete ter bratranci in sestrične ...), predvsem sodišču niso znani vsi potomci oziroma njihovi potomci ali dediči zapustničinih starih staršev Marije Šarabon, roj. 7. 2. 1860, umrla 17. 11. 1941 in Josipa (Jožeta oziroma Jozefa) Šarabona, roj. 14. 5. 1838, datum smrti ni znan (po strani zapustničinega očeta) ter Ivane Kirar, roj. Semeja, roj. 27. ali 28. 7. 1868, umrla 26. 8. 1944 in Karla (Karola) Kirarja, roj. 23. 10. 1867, datum smrti ni znan (po strani zapustničine matere).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2019