Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

D 375/2019 Os-2457/19, Stran 1521
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Podgoršek, hčerki Ignacija, upokojenki, rojeni 16. 1. 1943, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 24. 4. 2019, nazadnje stanujoči Beli Potok pri Frankolovem 7, Frankolovo.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napisala oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnica ni imela dedičev prvega in drugega dednega reda. Sodišču ni znan celotni krog dedičev tretjega dednega reda, zlasti, ali in katere dediče je zapustnica zapustila po starih starših po svojem očetu.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2019