Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

D 227/2017 Os-2206/19, Stran 1521
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini je pod opravilno številko D 227/2017 v teku zapuščinski postopek po dne 1. 10. 1918 umrlem Francu Bratini, roj. 26. 1. 1854, otroku pok. Andreja in Katerine Bratina, nazadnje stanujoč Ustje 29, Ajdovščina.
Zapuščina zapustnika je brez dedičev. Za morebitne dediče ter vse druge, ki bi mislili, da imajo pravico do dediščine, je bil na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavljen oklic dedičem. Do poteka enoletnega roka se k dedovanju ni priglasil nihče.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave tega oklica:
– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev in
– vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 5. 2019