Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Št. 60402-56/2019-1 Ob-2500/19, Stran 1518
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: prodaja odpisanih osnovnih sredstev.
Vrsta posla: prodaja odpisanih osnovnih sredstev (kretniški podbijalni stroj).
Lokacija nahajanja stroja ob prevzemu: Parmova 35, Ljubljana.
Predmet prodaje obsega:
– kretniški podbijalni stroj (Unimat Plasser&Theurer 08-275, 953-103 997999531038) – tehnična specifikacija o stroju je priloga navodila o oblikovanju ponudbe.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša 227.530,00 EUR brez DDV oziroma 277.587,00 EUR z DDV.
Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo kupnino.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 9. 7. 2019 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 28. 6. 2019 na spletni povezavi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.