Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Ob-2499/19, Stran 1509
Delniška družba Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d. razpisuje na podlagi določil Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d. dela in naloge
direktorja 
družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d.
Mandat traja pet let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba. Direktor nastopi mandat s 1. 8. 2019.
Razpisni pogoji:
– Izobrazba: univerzitetna,
– Smer oziroma stroka: tehnična, ekonomska ali pravna,
– Delovne izkušnje: najmanj 5 let na podobnih delih in nalogah.
Direktorja družbe imenuje Nadzorni svet na osnovi razpisa in programa.
Rok prijave je 15 dni po objavi razpisa. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev na naslov Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis GG SG«.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v pisni obliki.
Delniška družba Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d.