Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

X Pd 75/2019 Os-2440/19, Stran 1471
Predlagatelj: 1. Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM, Osojnikova cesta 9, Ptuj.
Nasprotni udeleženec: Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, Gornja Radgona.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem in nasprotnim udeležencem zaradi ugotovitve protipravnosti oziroma neskladnosti splošnih aktov nasprotnega udeleženca z določbami 25., 31., 33., 47., 144. in 152. člena ZDR-1, 9. in 24. člena ZVZD-1 ter 6. in 16. člena Direktive 203/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 11. 2003 o določenih vidikih delovnega časa, zaradi izdaje novega splošnega akta, prepovedi nadaljnjega kršenja pravic zaposlenih zdravnikov družinske medicine glede organizacije dela in delovnega časa ter varnosti in zdravja pri delu, zaradi posredovanja splošnih aktov in drugih dokumentov predlagatelju ter za opravo obveznega posvetovanja s predlagateljem.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo.
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 13. 9. 2019 ob 11. uri, soba št. 3, III. nadstr. Delovnega in socialnega sodišča, Resljeva 14, Ljubljana.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2019

AAA Zlata odličnost