Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

D 4/2019-19 Os-2154/19, Stran 1470
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Očko Ani, roj. 25. 4. 1933, nazadnje stalno stanujoči Celjska cesta 18, Šmarje pri Jelšah, umrli dne 23. 12. 2018, dne 21. 3. 2019 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Očko Ani, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Očko Ani se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 3. 2019