Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

D 187/2018 Os-2125/19, Stran 1469
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Kampuš Slavku, roj. 7. 3. 1960, nazadnje stalno stanujočemu Bezgovica 7, Pristava pri Mestinju, umrlem 4. 6. 2018, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 18. 2. 2019 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Kampuš Slavku, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Kampuš Slavku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Kampuš Slavku se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 2. 2019

AAA Zlata odličnost