Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

I D 1903/2018 Os-2180/19, Stran 1469
V zapuščinski zadevi po pokojnem De-Fortuna Andrea, sinu Jožefa Kralja, rojenem 17. 11. 1966, umrlem med 30. 5. 2018 in 1. 3. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Poljanski nasip 48, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil samski. Imel je enega sina Jako Kralja, ki se je dedovanju po njem odpovedal. Dedovanju po njem sta se odpovedala tudi zap. mati Ivanka Kralj in zap. oče Jožef Kralj.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradni listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2019