Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

VL 72637/2018 Os-2346/19, Stran 1468
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Lesar, Trg republike 2, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Gašperju Mencinger, Prekmurska ulica 40, Maribor – dostava, ki ga zastopa zač. zast. Nina Šibila – odvetnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9, Maribor, zaradi izterjave 10.409,54 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gašperju Mencinger, Prekmurska ulica 40, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Odvetnica Nina Šibila, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 9, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2019

AAA Zlata odličnost