Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

VL 3059/2019 Os-2345/19, Stran 1468
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Francka Biščak Mlakar, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Ines Omerović, Rašiška cesta 1, Mengeš, ki jo zastopa zač. zast. Makovec Bojan odvetnik, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi izterjave 3.425,22 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ines Omerović, Rašiška cesta 1, Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Makovec Bojan – odvetnik, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2019

AAA Zlata odličnost