Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

IV P 509/2018 Os-1931/19, Stran 1467
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Ireni Ahačič, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Aleksandar Gavrić, Pot na pilarno 10, Tržič, ki ga zastopa Renata Godnjov Špik, odvetnica v Tržiču, zoper toženi stranki: 1. Jaka Repedjić, naslov neznan, in 2. Daniela Gavrić, Pot na pilarno 10, Tržič, zaradi izpodbijanja očetovstva, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), postavilo prvi toženi stranki Jaku Repedjiću, neznano prebivališče (prej: Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana – Fužine in Zaloška 69, Ljubljana), začasno zastopnico: odvetnico Tejo Zajec Šolar, Trg svobode 1, 4290 Tržič.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika prve tožene stranke.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2019