Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

0442 I 236/2018 Os-2355/19, Stran 1467
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika ARCI trgovina in storitve d.o.o., Devova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič o.p., d.o.o., Čufarjeva ulica 4, Ljubljana, proti dolžniku Branku Kmezić, Obrežje 9C, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 32.755,41 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9C, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ognjen Paunović, Cesta prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 27. 5. 2019

AAA Zlata odličnost