Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

II N 107/2014 Os-2259/19, Stran 1467
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlagatelja Mladena Biber, Kamniška ulica 38, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Milka Gojković, Kamniška ulica 38, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 2. Silva Bernhard, Museggstrasse 10, Luzern, Švica (pooblaščenec za sprejem pisanj: Žiga Našič, Sapeo d.o.o., Zgornje Gameljne 48c, Ljubljana), 3. Iva Zver, Kamniška ulica 38, Ljubljana, 4. Ludvik Maček, Velesovo 8, Cerklje na Gorenjskem, 5. Marija Mrak, Pokopališka ulica 26, Kranj, 6. Ivan Maček, Strahinj 20, Naklo, 7. Alojz Begelj, Stara cesta 3, Cerklje na Gorenjskem, 8. neznani nasledniki Štefana Mačka, Feldgarten 17, Hamm, Nemčija, ki jih zastopa skrbnica za poseben primer Irena Kočevar, odvetnica v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Mirjana Gojković, Bošamarin 32a, Koper, ki jo zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 2. Tomaž Sršen, Pregljeva ulica 23, Ljubljana, 3. neznani nasledniki Marjete Revena, Kavčičeva ulica 15, Ljubljana, ki jih zastopa skrbnica za poseben primer Irena Kočevar, odvetnica v Ljubljani, 4. neznani nasledniki Tatjane Likar, Tesarska ulica 6, Ljubljana, ki jih zastopa skrbnica za poseben primer Irena Kočevar, odvetnica v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, sklenilo:
Neznanim pravnim naslednikom: pokojnega Štefana Mačka, Feldgarten 17, Hamm, Nemčija, pokojne Marjete Revena, Kavčičeva ulica 15, Ljubljana, pokojne Tatjane Likar, Tesarska ulica 6, Ljubljana, se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) in 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 3. členom ZVEtL-1 postavi skrbnica za posebni primer, odvetnica Irena Kočevar, Metelkova ulica 15, Ljubljana.
Funkcija skrbnice za posebni primer bo prenehala, ko bodo pravni nasledniki udeležencev prevzeli ta postopek oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika, oziroma s pravnomočnostjo sklepa, s katerim bo zemljiškoknjižno sodišče odločilo o vpisu v zemljiško knjigo na podlagi odločbe, izdane v tem nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2019