Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

I 232/2018 Os-1867/19, Stran 854
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana, matična št. 5790760000, davčna št. 91580463, Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Andreja Kordiš, EMŠO 0907967500211, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki ga zastopa zak. zast. Janež Zvone – odvetnik, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi izterjave 34.002,96 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Kordiš Andreju, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Dolžnik mora upniku v 8 dneh povrniti 228,47 EUR nadaljnjih izvršilnih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po preteku osemdnevnega roka za izpolnitev dalje.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 4. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti