Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Št. 705-43/2019 Ob-1959/19, Stran 848
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št 22/18; v nadaljevanju ZSICT) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
za imenovanje 
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – revmatologija,
medicina – oftalmologija,
medicina – kardiologija,
medicina – dermatovenerologija,
medicina – sodna medicina,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – pediatrija,
forenzična toksikologija in alkoholometrija – forenzična toksikologija in alkoholometrija splošno,
forenzična analiza pisnih besedil – forenzična analiza pisnih besedil,
promet – raziskave prometnih nezgod,
računalništvo in informatika – računalništvo,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri delu v lesarstvu,
gradbeništvo – akustika – vibracije,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske evidence,
varovanje – fizično in tehnično varovanje,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
somalski jezik,
paštu jezik,
kurdski jezik,
farsi jezik,
dari jezik,
kitajski jezik,
romunski jezik,
ukrajinski jezik,
francoski jezik,
švedski jezik,
turški jezik,
slovenski znakovni jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:
1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program,
3. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njenega dela ali ugledu sodišča,
8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom ali cenilstvom,
9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.
Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne tolmače se prijavijo z objavljenim obrazcem.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti